CONGODORPEN

           Op eigen kracht. Congodorpen ondersteunt en stimuleert de lokale samenwerking, het onderwijs en de gezondheidszorg voor meer dan
           200.000 mensen in 190 dorpen.
 

Congodorpen droomt van landbouwgebieden waar de bevolking actief deelneemt aan de economie en meebouwt aan een duurzame toekomst; waar mensen in hun basisvoorzieningen kunnen voorzien en jongeren toegang hebben tot degelijke opleidingen; waar gezondheidzorg beschikbaar is aan een aanvaardbare kost. Om die duurzame ontwikkeling in DR Congo te stimuleren, zet Congodorpen projecten op touw samen met lokale partners. We gaan steeds uit van een participatieve benadering, waarbij de bevolking zelf haar noden, mogelijkheden en prioriteiten aangeeft, steeds binnen de drie pijlers van ons actieterrein: werk, school en zorg.

Lees meer op www.congodorpen.org